Dölja preloader

Laddar

En ideell förening skapad 2014 av arbetslösa för arbetslösa.
Arbetslivskraft med firma Fair Bemanning skall verka inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som en välfärdsleverantör vars primära syfte är att få människor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period att bli självförsörjande. Arbetslivskrafts grundläggande mål är att förbättra samhället, inte bara genom omfördelning av arbete och inkomst, utan också med en omfördelning av samhällets mänskliga resurser. Ambitionen är att nyttja och utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen. Arbetslivskraft skall vara en aktör som kan förbättra samhällsaktiviteten genom att underlätta samordnade operationer mellan stat, kommun och näringslivet. Vi skall vara drivande i skapandet av normer för ömsesidighet och nätverka för samhällsengagemang. Arbetslivskraft skall hjälpa till att bygga upp medborgarandan och det sociala kapitalet genom att ha en demokratisk beslutsprocess i organisationen och därigenom inkludera invånare och volontärer som deltagare. Arbetslivskraft skall bygga upp det sociala kapitalet genom att ha bra kontakter med politiker och offentlig sektor.

Vi vill bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Befolkningssammansättningen bör speglas bland de anställda och att mångfald ska finnas i alla organisationer på alla nivåer. Fair bemanning är personalägt och all vinst går tillbaka till verksamheten och används till bla kompetensutveckling istället för att delas ut som vinst till aktieägare.

Patrik Hellman ordförande

Epost: patrik.hellman@arbetslivskraft.se

Tina Hillerström Kassör

Epost: Tina.Hillerstrom@arbetslivskraft.se

Andreas Larsson Ledamot

Epost: Andreas.Larsson@arbetslivskraft.se

Leif Christer Norman suppleant

Epost: Leif.Norman@arbetslivskraft.se

Färg SWITCHER